Oversikt over avtaler sameiet har inngått:

  • Vaktmesteravtale – Eiendomsservice Vest AS
  • Heiser – Schindler Stahl Heiser AS
  • Garasjeport – Car-Bo A/S
  • Skadedyr – Cytox AS
  • Brann – Bergen Brannvesen, nøkkelavtale
  • Integrert brannalarm/nødlysanlegg – ProSec Serviceavtale Firelux