Forretningsførers oppgaver 

Foretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning.

  • Kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
  • Utarbeide ligningsdata til seksjonseiere
  • Foreta en betryggende forvaltning av sameiets likvide midler
  • Utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
  • Fremme forslag til budsjetter
  • Registrere overdragelse av boliger og påse at sameiets regler blir fulgt
  • Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

Alle andre henvendelser skal rettes til styret ved epost: post@sameietsteinsvikskrenten.no