Styret i Sameiet Steinsvikskrenten

Styret har epost: post@sameietsteinsvikskrenten.no

Eposter besvares kun når det er undertegnet med fullt navn og seksjonsnummer. Eposter sjekkes regelmessig flere ganger i uken, og besvares vanligvis på ettermiddager og kvelder.
Sameiet administreres av et styre bestående av fire personer. Styret har møter så ofte styremedlemmene finner det nødvendig, dog minst én gang hvert kvartal. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede.


Kontakt styret

Andreas Persson​

Styreleder

Adresse: Steinsvikskrenten 45, 5237 Rådal
Tlf: 93 47 66 29

Anne Margrethe Hoddevik

Styremedlem

Adresse: Steinsvikskrenten 49, 5237 Rådal
Tlf: 918 17 900

Oksana Satmari

Styremedlem

Adresse: Steinsvikskrenten 47, 5237 Rådal
Tlf: kommer