Styret i Sameiet Steinsvikskrenten

Eposter besvares kun når det er undertegnet med fullt navn og seksjonsnummer. Eposter sjekkes regelmessig flere ganger i uken, og besvares vanligvis på ettermiddager og kvelder.

Sameiet administreres av et styre bestående av fire personer. Styret har møter så ofte styremedlemmene finner det nødvendig, dog minst én gang hvert kvartal. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede.

Styreleder
Andreas Persson

Steinsvikskrenten 45
Tlf: 93 47 66 29

Styremedlem
Anne Margrethe Hoddevik

Steinsvikskrenten 49
Tlf: 11 22 33 44

Styremedlem
Thomas Rabben

Steinsvikskrenten 45
Tlf: 47 91 31 30

Styremedlem
Bjarne Ødegaard

Steinsvikskrenten 45
Tlf: 90 96 64 90