Vaktmester og Gartner-tjenester

Fra 01/04-2018 tok Eiendomsservice Vest over driftstjenesten. Oppgaver som vil bli utført er:

  • Vask av fellesareal
  • Tilsyn av bygningsmasse og grøntareal
  • Plenklipping, gjødsling og kalking
  • Tilsyn med området ved boss containere
  • HMS på lekeplass
  • Snømåking av gangveier og trapper/svalganger etter behov

*På årsmøtet 2019 ble det vedtatt at beboere deler på ansvaret for snømåking av egen svalgang.