Vaktmester og gartner-tjenester​

Fra 01.04.2018 tok Eiendomsservice Vest AS over driftstjenestene på vaktmester og garner tjenester hos oss.

Oppgaver som utføres:

  • Vask av fellesareal
  • Tilsyn av bygningsmasse og grøntareal
  • Plenklipping, gjødsling og kalking
  • Tilsyn med området ved boss containere
  • HMS på lekeplass
  • Snømåking av gangveier og trapper/svalganger etter behov*

*På årsmøtet 2019 ble det vedtatt at beboere deler på ansvaret for snømåking av egen svalgang.