Sykkelrom

Sameiet har et åpent sykkelrom i garasjen, ved heisen til Steinsvikskrenten 45. Her er det god plass til masse sykler, det skal ikke oppbevares andre gjenstander her. Det er ikke faste plasser og det er på eget ansvar at sykler settes her. Styret anbefaler at sykkelen sikres med lås.

Evt. tyveri meldes til styret og eget forsikringsselskap.