Klikk på bilde for fullskjerm

Søppel og avfallshåndtering

Søppelsortering i sameiet foregår i innrammet søppelområde ved gjesteparkering utenfor Steinsvikskrenten 47.

I sameiet kildesorterer vi følgende:

  • Restavfall sorteres i grønne containere.
  • Papir, papp og kartong (brettet) kastes blå container.
  • Plast sorteres i sekker. Når én sekk er full knytes denne godt igjen og settes til side. Ny sekk monteres på stativ.
  • Glass og metall kastes i beholder ved Bunnpris Steinsviken.

Søppel må pakkes godt inn (slå gjerne dobbel knute), og legges i søppelcontainer – ikke på bakken. Bruk containere som har ledig plass slik at lokket ikke blir stående åpent og det spres lukt fra avfallscontaineren.

Avfall som ikke kan sorteres i sameiet

Avfall som glass, metall, el-avfall og spesialavfall må hver beboer selv sørge for å få kjørt bort. Dette må ikke kastes i søppelcontainere eller gjensettes ved søppelcontainere. Alt slikt avfall vil påføre sameiet ekstra kostnader fra Renovasjonsetaten.

Tømmedager

  • Restavfall tømmes ukentlig på onsdager.
  • Papir og plast tømmes hver 4. mandag, se tømmekalender.