Snømåking og brøyting

Brøyting
Veien ned til garasjen brøytes etter brøyteavtale med Skrenten Vel.

Salting
Sameiet kjøper inn salt etter behov og dette plasseres i teknisk rom ved postkassene. Det forventes at alle beboere stør ved behov og at vi sammen sørger for god fremkomst ved dårlig føre. Denne jobben kan ikke styret stå for alene, dersom det blir nødvendig vil styret leie inn vaktmester for salting. Det er dyrt å hyre inn folk for å gjøre denne jobben, og kostnadene går på fellesutgiftene. 

Strøkasser
Vi har tre strøkasser:

  • Én på utsiden av søppel inngjerding (knust leca – salt tar knekken på plen).
  • Én i garasje, under postkasser (salt).
  • Én i toppen av bakken ned mot garasje (salt).

De to sistnevnte er strategisk plassert med hensyn til den bratte veien ned mot garasje og at det skal være kort vei for å finne salt.

Dersom det er tomt for saltsekker i teknisk rom ber vi deg varsle styret slik at vi kan bestille påfyll gjennom vår vaktmester.

Snømåking ellers
Brøtying av svalganger (gangbroer) gjøres ikke av vaktmester. 
På årsmøte i 2019 ble forsamlingen enig om at det var ønskelig med 1 stk snømåke i hvert heishus. Dette ble montert sommeren 2019.
Styret håper alle beboere kan bidra med snømåking rundt bygget de selv bor i slik at vi slipper å øke fellesutgiftene.