Snømåking og brøyting

Brøyting
Veien ned til garasjen brøytes etter brøyteavtale med Skrenten Vel.

Salting
Sameiet kjøper inn salt etter behov og dette plasseres i teknisk rom ved postkassene. Det forventes at hver enkelt stør ved behov og at vi sammen sørger for god fremkomst ved dårlig føre.

Saltkasser
Vi har én saltkasse like ved bossanlegg, én utenfor teknisk rom og siste i toppen av veien ned til garasjen. De to sistnevnte er strategisk plassert med hensyn til den bratte veien ned mot garasje og at det skal være kort vei for å finne salt.

Dersom det er tomt for saltsekker i teknisk rom ber vi deg kontakte styret. Vi bestiller dette gjennom vår vaktmester.

Snømåking ellers
Brøtying av svalganger (gangbroer) gjøres ikke av vaktmester. Pr. nå har ikke styret budsjettert med dette.
På årsmøte i 2019 ble forsamlingen enig om at det var ønskelig med 1 stk snømåke i hvert heishus. Dette ble montert sommeren 2019.
Styret håper alle beboere kan bidra med snømåking rundt bygget de selv bor i.