Garasjeanlegg og gjesteparkering

Hver seksjon i bygget eier én eller flere parkeringsplasser i garasjen. Plassene er merket med leilighetsnummer.

Parkeringsplassen skal ikke benyttes til oppbevaring av andre saker av hensyn til sikkerhet.

I garasjen er det i tillegg 16 parkeringsplasser, merket med nr 1 til 16. Disse disponeres av beboere utenfor sameiet, etter avtale med Sameie Steinsvikskrenten.

Garasjeportåpner

Garasjeporten åpnes med en elektronisk portåpner. Av sikkerhetsmessige grunner skal portåpneren ikke oppbevares synlig i bilen.

Elektronisk portåpner bestilles gjennom styret. Fyll ut skjema her.

Gjesteparkering

I garasjeanlegget finnes det 8 plasser for gjesteparkering Det er også 2 plasser for gjesteparkering ved boss stasjonen. Gjesteparkeringen er ikke parkering for bil nr. 2 for de som har 1 p-plass pr. eierseksjon.

Vi ber også om at merkede parkeringsplasser for handikap-parkering kun er forbeholdt biler som kan vise til godkjent parkeringsbevis for forflytningshemmede. Beviset skal være synlig i sin helhet i frontruten, ref. Sameiets ordensregler pkt. nr. 7 Garasjeanlegg.

Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til sine leietakere.

Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.

OBS:
Styret ber om at det blir tatt hensyn til at gjesteparkeringen er for besøkende og ikke for fastboende sin bil nr. to.