Felleskostnader

Hva dekker fellesutgiftene?

Her er en oversikt over de største utgiftspostene som dekkes av felleskostnadene i sameiet:

  • Forsikring – sameiets bygninger og fellesareal. Sameiet er forsikret i IF.
  • Vaktmestertjenester – vask av gulv i alle heishus, vask av vinduer i utgangsdører.
  • Skjøtsel og stell av grøntområder – gressklipping, gjødsling, beskjæring, beplantning m.m.
  • Lys og oppvarming i fellesarealer – eks. garasje og heishus.
  • Snømåking og strøing – vinterstid.
  • Kabel-tv og bredbånd – Telenor er leverandør av TV- og bredbåndstjenester til alle seksjoner.
  • Forretningsførsel og styrehonorar
  • Vedlikeholdsfond – På årsmøte for 2018 (april 2019) ble det vedtatt med enstemmig flertall at styret kunne opprette et vedlikeholdsfond. Satsen er satt til kr 3 pr kvm. Styret ønsket dette for å sikre en bedre økonomi i sameiet, samt økt forutsigbarhet og vedlikehold av bygningsmasse etc.
  • Serviceavtaler – felleskostnadene dekker også serviceavtaler på garasjeport, sprinkleranlegg og brannanlegg.

Sameiet har i tillegg løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til bygningmassen, fellesområder og garasjeanlegg.