Elbil og lading i garasjen

Grunnet brannsikkerhet har styret bestemt at det er ikke lov til å lade elbil via en vanlig stikkkontakt (unntak: seksjonseiere som tidligere har fått dette godkjent). Lading av elbil via strømuttak i fellesområdene er heller ikke lov.

Har man kjøpt en elbil og ønsker å lade den i garasjen, må man montere en ladestasjon som er forskriftsmessig satt opp. Styret må godkjenne alle slike monteringer i forkant.

Her viser vi til Lov om eierseksjoner, § 25. hvor det bl.a. står følgende:

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Styret har besluttet at ladestasjoner som installeres i felles garasjeanlegg skal være av typen “Salto”. Dette for å sikre at vi i fremtiden kan ettermontere et fordelingssystem. Et fordelingssystem vil være nødvendig for å sikre nok strøm til alle når når behovet for antall ladestasjoner øker. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ber vi deg ta kontakt med styret.

Ved dagens løsning kobles din ladestasjon direkte til din egen strømmåler, og du betaler for eget forbruk. Her anbefales bruk av 16 Ampere sikring.

Styret ønsker videre at Bergen Elektro Team AS brukes som leverandør, ettersom disse har inngående kunnskap om sameiets elektriske standard.

Kontaktinformasjon til Bergen Elektro Team AS

Kontaktperson: Eskil Thorvaldsen, tlf: 46805089, epost: eskil@bet-as.no