Dugnad

Sameiet setter opp dugnader etter behov, 1 til 2 ganger pr. år.

Det utføres litt forskjellige oppgaver til hver dugnad, men oppgaver som søppelplukking på fellesareal (inkl. garasjeanlegg, kjeller) vil alltid inngå som en sentral oppgave i en slik anledning. 

Tidspunkt for dugnader publiseres på hjemmesiden under nyheter.