Bilvask

Det er ikke tilrettelagt for bilvask i sameiet. Det finnes ingen tilpassede områder for dette i sameiet, pga. drenering av vann.
Vi har uttak for vann i garasjen, men dette er bare for vedlikehold da det ikke er tilhørende avløp.

Vi ber om at dette respekteres.