[Sist oppdatert: 04. Mar 2024]

💧Vann

Vannkran til leilighet finnes i skap pÄ veggen ved klimanlegg i leiligheten.

Hovedkran for sameiet finnes i et eget rom innerst i bodene under Steinsvikskrenten 47.


🔑 Nþkler

Sameiet har systemnĂžkler. Trenger du Ă„ bestille ekstra nĂžkler sender du en e-post til styret med emne "nĂžkler". Husk Ă„ oppgi navn og nĂžkkelnummer.

đŸšȘ Utleie

PÄ ÄrsmÞtet 16.06.2023 ble det vedtatt gebyr ved utleie. Gebyret er pÄ 3000,- per nye utleierforhold. Gi beskjed til styret.

Gebyret dekker kostnader forbundet med ekstra arbeid som fÞlge av utleie (slik som gjennomgang av brannsentral, rutiner, dÞr-/postkasseskilt, oppdatering i databaser for kontaktinformasjon, etc.), som ellers ville blitt fordelt pÄ alle beboere.

📼 Postkasser og skilt

Skilt til postkasse kan du selv bestille fra posten.no eller Skiltservice. Systempostkassene sameiet bruker er levert av Posten.

đŸ’„ Forsikring / Skader

Sameiet har avtale med IF Skadeforsikring AS. Alle skader skal rapporteres til styret av seksjonseier, uansett stÞrrelse og omfang. 

đŸ§œ Bilvask

Bilvask er ikke tillatt i sameiet.

đŸ”„ Brannanlegg

Panelet for brannanlegget ("brannsentralen") er Ä finne i garasjen, rett innenfor porten. Det er viktig Ä gjÞre seg kjent med dette ved Ä lese gjennom hurtigguiden.

Kontakt styret dersom du lurer pÄ noe eller trenger en demonstrasjon.

🔧 Service

Feil og mangler rapporteres til styret som sÄ bestiller service.

đŸšČ Sykkelrom

Sameiet har et Ă„pent sykkelrom i garasjen, ved heisen til Steinsvikskrenten 45.

Det skal ikke oppbevares andre gjenstander her. Det er ikke faste plasser og det er pÄ eget ansvar at sykler settes her. Styret anbefaler at sykkelen sikres med lÄs.

OBS! Tyveri informeres til styret, samt eget forsikringsselskap.

đŸ’” Felleskostnader

Du fÄr tilsendt faktura for felleskostnader direkte fra vÄr forretningsfÞrer. 

Dersom overtagelse av seksjon skjer midt i en mÄned, forutsettes det at kjÞper og selger avtaler fremgangsmÄte for oppgjÞr seg i mellom. 

Merk: Du skal ikke bruke selgers faktura ved innbetaling. Betalingsinformasjon blir sendt sÄ snart BOB mottar melding fra megler om eierskifte. Har du spÞrsmÄl om dette kan du kontakte BOB.

đŸ“ș TV og bredbĂ„nd

Sameiet har avtale med Telenor om levering av TV- og bredbÄndstjenester. Dette er en standardavtale som inngÄr i fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan ogsÄ inngÄ avtale direkte med Telenor om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbÄnd og telefoni. Eventuelle tilleggstjenester utover standardavtale faktureres seksjonseier direkte.

T-We Boks (dekoder) og trÄdlÞs ruter fÞlger leiligheten. For mer info sjekk Telenor.no eller ring 915 09000.

⚡ StrĂžmmĂ„ler

DÞrene til tekniske rom lÄses opp med din systemnÞkkel (samme nÞkkel som du bruker pÄ inngangsdÞren din)

Steinsvikskrenten 45 – i teknisk rom ved postkasser.

Steinsvikskrenten 47 – i teknisk rom ved boder (innerst i gangen, til hþyre).

Steinsvikskrenten 49 – i teknisk rom vis-a-vis heis til nr 49.

đŸŒĄïž Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanleggene i hver seksjon av sameiet ble levert av VentistÄl.

Hver seksjonseier er ansvarlig for sitt eget ventilasjonanlegg, inkludert regelmessig bytting av filter. Filter kan bestilles fra VentistÄl. Det er ogsÄ mulig Ä tegne et abonnement pÄ filter.

SpÞrsmÄl om vedlikehold/service (utover kjÞp av filter) kan rettes til enten VentistÄl eller deres servicepartner i vÄrt del av landet.

☀ Solskjerming

Ønsker du Ä montere utvendig solskjerming som f.eks. markiser eller ZIP screen sÞker du fÞrst til styret. Det mÄ velges farge pÄ duk og kassett rundt motor som matcher de andre lÞsningene i sameiet.

Styret anbefaler fĂžlgende aktĂžrer som er blitt brukt fĂžr:

Haveland Markise AS (utvendig solskjerming)

Fasadeprodukter AS (innvendig solskjerming)

📁 Boligmappa


Noe informasjon om din bolig er registrert hos boligmappa.no - et digitalt servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra hÄndverkere. Boligeier kan ogsÄ loggfÞre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder, osv.

Boligmappa er tilgjengelig for registrert eier (Tinglyst hjemmelshaver). Hvis du flytter, vil ny eier overta boligmappa fra boligen du flytter fra, mens du overtar boligmappa til boligen du flytter til. OverfĂžringen skjer automatisk gjennom synkronisering med tinglysningsregisteret.

💰 Forretningsfþrer

ForetningsfĂžrer tar seg av mange rutinemessige Ăžkonomiske, administrative, og regnskapsmessige oppgaver. Sameiet har forretningsfĂžrer fra BOB

ForretningsfĂžrers oppgaver:

  • Kreve inn felleskostnader, fĂžre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
  • Utarbeide ligningsdata til seksjonseiere
  • Foreta en betryggende forvaltning av sameiets likvide midler
  • UtfĂžre lĂžpende regnskapsfĂžrsel og fremme forslag til Ă„rsregnskap og Ă„rsberetning
  • Fremme forslag til budsjetter
  • Registrere overdragelse av boliger og pĂ„se at sameiets regler blir fulgt
  • Oversende nĂždvendige oppgaver til myndighetene

🚗 Parkering

Hver seksjon i bygget eier 1 eller flere parkeringsplasser i garasjeanlegget. Disse er merket med leilighetsnummer. Parkeringsplassen skal ikke benyttes til oppbevaring av sikkerhetsmessige grunner.

I garasjen er det i tillegg 16 parkeringsplasser merket med nr. 1 - 16. Disse disponeres av beboere utenfor sameiet, etter avtale med Sameie Steinsvikskrenten.

Merkede plasser for handikapparkering er kun for biler med godkjent parkeringsbevis for forflytningshemmede. Beviset skal vĂŠre synlig i sin helhet i frontruten (ref. Sameiets ordensregler).

Elektronisk portÄpner bestilles gjennom styret og leveres av vaktmester. Send oss en e-post.

Det er 8 plasser for gjesteparkering utenfor garasjeporten, samt 2 oppe ved bosset.

OBS: Gjesteparkeringen er kun for besĂžkende, ikke leietakere, eller bil nr. 2.

🔋 Elbil og lading

Grunnet brannsikkerhet er det er ikke lov til Ä lade elbil via en vanlig stikkkontakt (unntak: seksjonseiere som tidligere har fÄtt dette godkjent). Lading av elbil via strÞmuttak i fellesomrÄdene er heller ikke lov.

Har man kjÞpt en elbil og Þnsker Ä lade den i garasjen, mÄ man montere en ladestasjon som er forskriftsmessig satt opp. Styret mÄ godkjenne alle slike monteringer i forkant.

Her viser vi til Lov om eierseksjoner, § 25. hvor det bl.a. stÄr fÞlgende:

"En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte Ă„ samtykke dersom det foreligger en saklig grunn."

Styret har besluttet at ladestasjoner som installeres i felles garasjeanlegg skal vÊre av typen DEFA eRange (ogsÄ kalt Salto). Dette for Ä sikre at vi i fremtiden kan ettermontere et fordelingssystem (CLU). Et fordelingssystem vil vÊre nÞdvendig for Ä sikre nok strÞm til alle nÄr nÄr behovet for antall ladestasjoner Þker. 

Ved dagens lÞsning kobles din ladestasjon direkte til din egen strÞmmÄler, og du betaler for eget forbruk. Her anbefales bruk av 16 Ampere sikring.

Styret Þnsker at Bergen Elektro Team AS brukes som montÞr, ettersom disse har inngÄende kunnskap om sameiets elektriske standard. 
Kontaktperson: Eskil Thorvaldsen, tlf: 46805089, epost: eskil@bet-as.no

Etter installasjon:
Styret skal ha kopi av samsvarserklÊring pÄ at jobben er utfÞrt av godkjent elektroinstallatÞr.