Ny seksjonseier

Velkommen!

Hei og velkommen til Sameiet Steinsvikskrenten!

Som ny seksjonseier har du sikkert noen spørsmål. Vi håper du finner svaret på våre hjemmesider. Nedenfor har vi listet opp nyttig og viktig informasjon for deg som ny seksjonseier i sameiet. Håper du tar deg tid til å lese dette.

Postkasseskilt

Sameiet ønsker at postkasser skal være godt merket med navn. Dette for at postbud eller andre aktører enkelt skal kunne finne din postkasse. Merking av postkasse er seksjonseiers ansvar, også ved utleie. Postkasseskilt bestilles her.

Ordensregler

Vi forutsetter at du følger de reglene som gjelder i sameiet. Ordensreglene finner du her.

Giro for felleskostnader

Du får tilsendt giroer for felleskostnader direkte fra vår forretningsfører BOB.

Dersom overtagelse av seksjon skjer midt i en måned, forutsettes det at kjøper og selger avtaler fremgangsmåte for oppgjør seg i mellom. Merk: Du må ikke bruke selgers giroer ved innbetaling. Betalingsinformasjon blir sendt så snart BOB mottar melding fra megler om eierskifte.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte BOB. Informasjon om forretningsfører finner du her.

TV og bredbånd

Sameiet har avtale med Telenor om levering av TV- og bredbåndstjenester. Dette er en standardavtale som inngår i fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan også inngå avtale direkte med Telenor om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbånd og telefoni. Eventuelle tilleggstjenester utover standardavtale faktureres seksjonseier direkte.

T-We Boks (dekoder) og trådløs ruter følger leiligheten.

For mer info: www.telenor.no eller ring 915 09000.

Avlesning strømmåler

Ved behov for avlesing av strømmåler finner du din måler på følgende sted:
Steinsvikskrenten 45 – i teknisk rom ved postkasser.
Steinsvikskrenten 47 – i teknisk rom ved boder (innerst i gangen, til høyre).
Steinsvikskrenten 49 – i teknisk rom vis a vis heis til nr 49.

Dørene til tekniske rom låses opp med din systemnøkkel (samme nøkkel som du bruker på inngangsdøren din).

Boligmappa

Boligmappa er din dokumentasjon av boligen på nett. Ved å registrere deg vil du bl.a. motta påminnelse om vedlikehold via e-post. Se mer info her.

Sykkelrom

Området utenfor heisen til Steinsvikskrenten 45 brukes som sykkelrom. Det anbefales at seksjonseier sikrer sine sykler med lås.

Nøkler

Seksjonseiere kan bestille flere systemnøkler for egen seksjon. Les mer her.

Sameiets vedtekter, årsberetning og protokoll

Sameiets vedtekter finner du her. Årsberetning og protokoll fra det siste årsmøtet skal du ha fått utlevert av megler. I årsberetningen finner du mye nyttig informasjon om sameiet. Hvis du eventuelt ikke har fått disse papirene, ber vi deg kontakte megleren for å få dem. Ta vare på disse dokumentene.

Parkering

Informasjon om parkering finner du her.