Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Steinsvikskrenten 45 – 49
5237 Rådal

Fakturaadresse:
Sameiet Steinsvikskrenten
Org. nr: 916494467
Postboks 2715
7439 TRONDHEIM

Epost-adresse for fakturamottak: fakturamottak@bob.no

Sameiet Steinsvikskrenten:
Org.nr: 916494467
v/Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS
Pb. 384
8001 BODØ

E-post:
post@sameietsteinsvikskrenten.no
Styret foretrekker at ‘kontakt oss’ skjema brukes for å ta kontakt.