BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER

 1. VARSLE RETTE INSTANS:
  • BRANN 110
  • POLITI 112
  • AMBULANSE 113

Du skal oppgi:
HVEM du er
HVA som har skjedd
HVOR du er

2. HJELP BEBOERE SOM TRENGER DET

 • Har alle kommet seg ut ved brann?
 • Vet du hvor mange som bor i hver leilighet?
 • Er det leiligheter med beboere som trenger ekstra hjelp?
 • Trenger noen livreddende førstehjelp?

3. BEGRENS SKADENE

 • Start slokking hvis mulig
 • Varsle beboere i nærheten om eventuell evakuering
 • Rydd plass til utrykningskjøretøyene

4. SØRG FOR AT NOEN MØTER UTRYKNINGSKJØRETØYENE SLIK AT DE IKKE KJØRER FEIL

5. HOLD NYSGJERRIGE UNNA

 • Slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin
 • Følg instrukser gitt av hjelpepersonell

6. KONTAKT STYRET

Styret kan kontaktes på telefon, e-post eller personlig henvendelse. Foretrukket henvendelsesmåte er e-post. Vi ber om at personlige henvendelser og telefoner skjer utenom normal arbeidstid og før klokken 21.30, med mindre det gjelder alvorlige forhold/skader.