Boligmappa​

Mye av informasjonen om din bolig er registrert hos https://www.boligmappa.no.

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på.

Boligmappa følger boligen

Boligmappa er tilgjengelig for registrert eier (Tinglyst hjemmelshaver). Hvis du flytter, vil ny eier overta boligmappa fra boligen du flytter fra, mens du overtar boligmappa til boligen du flytter til. Overføringen skjer automatisk gjennom synkronisering med tinglysningsregisteret.