[Sist oppdatert: 11. Oct 2023]

Beredskapsplan ved brann og større ulykker

1. Varsle rett instans

🔥 Brann: 110

🚨 Politi: 112

🚑 Ambulanse: 113

Fortell:

  • HVEM du er
  • HVA som har skjedd
  • HVOR du er

2. Hjelp beboere som trenger det

  • Har alle kommet seg ut ved brann?
  • Vet du hvor mange som bor i hver leilighet?
  • Er det leiligheter med beboere som trenger ekstra hjelp?
  • Trenger noen livreddende førstehjelp?

3. Begrens skadene

  • Start slokking hvis mulig
  • Varsle beboere i nærheten om eventuell evakuering
  • Rydd plass til utrykningskjøretøyene

4. Sørg for at noen møter utrykninskjøretøy så de ikke kjører feil

5. Hold nysgjerrige unna

Slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin.

Følg instrukser gitt av hjelpepersonell.

6. Kontakt styret

Styret kan kontaktes på telefon, e-post eller personlig henvendelse. Foretrukket henvendelsesmåte er e-post. Vi ber om at personlige henvendelser og telefoner skjer utenom normal arbeidstid og før klokken 21.30, med mindre det gjelder alvorlige forhold/skader.