Oppdatert: 16. Mars
Viser til tidligere varslet tidspunkt for ordinært sameiemøte for Sameiet Steinsvikskrenten.

På grunnlag av myndighetene sine anbefalinger vedr. koronavirus, vil vi utsette dette møtet til et senere tidspunkt.

Vi vil komme tilbake med ny innkalling med nytt tidspunkt på ordinært sameiemøte for Sameiet Steinsvikskrenten så snart som det lar seg gjøre.


Publisert: 31. Januar

Innkalling til ordinært sameiemøte 15042020