Oppdatert: 09. September

Arbeidet med utskifting av armaturer er nå ferdigstilt. Lyset er nå jevnt og fint i hele garasjen og tennes mye raskere enn tidligere. Elektrikere har også montert skinner fra gulv til tak på p-plassene i midten, dette er gjort for at vi skal ha mulighet til å montere EL-lader også på plassene uten direkte tilgang på vegg/søyle.


Publisert: 30. Juli

Som alle vet har belysning i garasjen vært dårlig over lengre tid. Vi har frem til nå brukt lysstoffrør. Disse er ikke konstruert for slik bruk vi har hatt – tennes/slukkes hele dagen. Styret har vedtatt at alle lys armaturer i selve garasjen/gjesteparkeringen byttes til LED armatur. Armatur i bod og tekniske rom blir ikke byttet ettersom de har lengre levetid ettersom de ikke tennes/slukkes like ofte.

Arbeidet blir gjennomført på dagtid 15 og 16 August.