I referanse til årsmøtet 2019, er det vedtatt å bygge mur rundt lekeplassen i sameie. Oppstart vil være ila. september 2019. Muren vil være ca. 50cm høy – slik at den kan brukes som “benk”. Det fylles på med jord bak muren slik at bakken flater ut mot muren. 

Bildeeksempel fra leverandør. Håndstein fra Jondal, Voss eller Oppdal.